Konvertering betyr som kjent å få brukerne av nettsiden din til «å gjøre det du vil de skal gjøre».

Konverteringsoptimalisering (Conversion Rate Optimalization CRO) er derfor noe av det som opptar analysemiljøene internasjonalt mye, og nylig kom Econsultancy og Redeye med deres årlige Conversation Rate Optimization Report 2017. Rapporten er basert på en undersøkelse der de har sendt ut elektroniske spørreskjema til 800 digitalmarkedsførere og og e-commerce professionals som jobber med konvertering. Både på kundesiden og byråsiden. Mange interessante funn, men vi skal ikke ta alle her og nå.

Det vi synes er spesielt interessant er hvor mange som fokuserer på konverteringsoptimalisering, hva de allerede bruker av teknikker og har tenkt å bruke i fremtiden.

Ekstra morsomt for oss i Recheckit, som utelukkende har fokus på konverteringsoptimalisering i det daglige, er å se hvor mange som bruker og ønsker å ta i bruk pop-ups/modals eller onsite teknologi som vi kaller det og Event-triggered/behavioral emails.

Enklere forklart: at flere bruker og ønsker å bruke atferdsbaserte onsite og email-budskap mot besøkende på nettsider – for å stimulere til faktisk å gjennomføre et kjøp. Å konvertere. Vi ser blant annet at event-triggede og atferdsbaserte (onsite) metoder for å få besøkende på nettsider til å konvertere brukes av 37%, og at hele 24% av de spurte har planer om å bruke dette. Atferdsbasert remarketing emails har også fortsatt et tydelig potensiale. Her bruker 29% dette per i dag, mens 43% planlegger å bruke dette i fremtiden.

At svært mange store aktører i bransjen bruker, eller har planer om å bruke onsite-teknologi, er godt nytt for oss som jobber med dette daglig.

Vår fokus på analyser rundt kundereisen og utstrakt bruk av A/B-testing, ser også ut til å være en riktig tilnærming når vi ser på tallene fra Econsultancy og Redeye. Samme undersøkelse viser at kun 1% av bedriftene er «veldig fornøyd» med konverteringsraten sin, 27% «ganske fornøyd», 35% er «hverken fornøyd eller misfornøyd», hele 28% «ganske misfornøyd, og 9% svært misfornøyd».

Ser vi på utviklingen på dette fra 2011 – 2017 er tendensen relativt lik. Avslutningsvis oppgir 50% av de spurte bedriftene at konverteringsoptimalisering i digitalstrategiene er av «avgjørende» (crucial) betydning, 38% «viktig», 11% «ganske viktig», og kun 1% mener at dette «ikke er viktig».

Det betyr at det arbeidet du gjør rundt konverteringsoptimalisering har potensiale til å bli din organisasjons sterkeste vekst noen sinne!

Ta kontakt med meg hvis du vil vite mer om hvordan vår atferdsbaserte teknologi kan brukes for å øke konverteringsraten din.

(Kilde: Econsultancy in association with Redeye – Conversation Rate Optimization Report 2017).

Categories: Konvertering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *