Det publiseres mye tall på hvor stor prosentandel av nettrafikken som kommer fra mobile enheter, og veksten er sterk. Uansett marked.

Konsulentselskapet Stone Temple har brukt SimilarWeb til å måle antalle mobile besøk det siste året. Basert på to tusen milliarder besøk har de et relativt heftig statistisk materiale å forske på.

Deres tall for 2017 mot 2016 viser en vekst i den mobile nettbruken fra 57% til 63%.

ComScore og TNS Gallup opererer med tall for Norge der trafikken fra mobile enheter har ligget rundt 60% det siste året.

Sterk vekst i mobile nettbesøk er ikke noen nyhet. Men hvor mange konverterer – gjennomfører kjøp – via mobilen? Vi har ferske tall for Norden.

DIBS netthandelsrapport fra 2017 indikerer at 54% har handlet på nett via mobilen iløpet av 2017.

Recheckit har en softwareløsning som stimulerer besøkende til en nettside å fullføre sine kjøp (konvertere). Dette gjøres ved det vi kaller onsites (overlays som sklir inn ved ulik atferd på en nettside). Vi bruker våre data til blant annet å analysere adferd på nett og hvor kjøp finner sted.

Ferske tall fra juni 2018 viser:

  • En vekst i antallet konverteringer (salg) via mobilen på hele 40,5% mot juni 2017
  • 56% av våre sessions i juni måned var via mobil
Categories: Mobile first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *