Hvordan bruker du digitale markedsbudsjetter

BRUKER DU DET DIGITALE MARKEDSBUDSJETTET KUN TIL Å GENERERE TRAFIKK GJØR DU EN STOR BOMMERT

Hvis du jobber med digitale strategier og kampanjer må du vite hva som er konvertering hos deg. Hva kampanjen skal bidra til og hva ønsker vi at brukeren skal gjøre på nettsiden.

For konvertering kan være mange ting. Et konkret kjøp eller bestilling av en vare er vanligst innen klassisk ecommerce. Men også at en bruker legger igjen kontaktinfo, bestiller prøvekjøring, booker et hotellrom, laster ned en brosjyre, video eller besøker en landingsside er også typiske konverteringsmål.

Nina Furu i Webgruppen har lenge fremmet en enkel suksessformel for alt arbeid på nett:

Trafikk X Konverteringsrate = suksess

Det handler selvsagt om å få flest mulig brukere til å besøke nettsiden og deretter å få flest mulig til å gøre det du ønsker at de skal gjøre. At den besøkende skal konvertere – konkret gjennomføre en bestilling eller et kjøp.

Man øker trafikk gjennom å drive markedsføringstiltak i online og offline kanaler. TV, print og radioannonsering offline, i kombinasjon med bannerannonsering og tilstedeværelse i sosiale medier er eksempler på aktiviteter som drar trafikk inn.

Hvis man også optimaliserer nettsidene, gjør det fristende og enkelt å bestille er man godt på vei. Men bruker du i tillegg automatisert markedsføring og automatiserte kampanjer kan du dra opp konverteringsraten ytterligere et hakk. Å bedre konverteringsraten med 1-3% vil for mange nettaktører ha stor betydning.

Det er derfor viktig å skille mellom de såkalte trafikk-kanalene og konverteringskanalene og ha god balanse i ressursbruken mellom disse.

Selvsagt skal du fortsatt legge ressurser i å få trafikk inn, men det er vel så viktig å også bruke ressurser på at besøkende faktisk konverterer når de først er inne på sidene dine.

Vi ser at en svært stor del av markedsbudsjettene brukes til å generere trafikk, mens man i langt mindre grad bruker ressurser til å få besøkende til å konvertere og å påvirke kjøpsbeslutninger i positiv retning.

Vi i Recheckit jobber med flere av de største aktørene innen norsk netthandel og erfarer at en balansert bruk mellom det å få besøkende inn på nettsidene – og få de besøkende til å konvertere gir maksimalt utbytte av markedsbudsjettet.

Og som vi pleier å si: det hjelper jo ikke med høy trafikk inn til en nettbutikk dersom ingen kjøper noe.

Ta en kaffe med oss!

Ta kontakt med Recheckit
Categories: Konvertering