5 Tegn på at din bransje er en digital sinke

Den såkalte digitalisering er kommet langt i Norge. De fleste bedrifter er på nett – og flere har tatt veien inn i App verdenen. For noen kan det virke som om man digitaliserer for digitaliseringens skyld.

5 tegn på at din bransje er en digital sinke

Vi har lagd en liste med 5 klare tegn på at din bransje henger etter

  1. Folka i bransjen din ser alle nye aktører eller utfordrere som en trussel. Gode eksempler på dette er typisk taxibransjen vs Über – eller meglerbransjen vs Propr. Ny aktør med ny innovativ teknologi som gjør den samme jobben, bare enklere – for forbrukeren. Trusselen møtes med juridiske grep og til tider skremselspropaganda og imøtekommes ikke med digitale løsninger som raskt kunne dempet trusselen.

  2. Dine bransjekolleger forakter moteord og konsepter som Proptech og Fintech. Altså sammensetning av en forkortelse for bransjen og ordet “teknologi”. Dette er begreper som er kommet for å bli, og man kommer ikke utenom.

  3. Det er en generelt laber holdning rundt nyskapning og innovasjon i bransjen din. «Vi har gjort det slik i alle år og det fungerer». Budsjetteringer og finans er vinklet mot utbytte versus reinvestering i nye løsninger. «Sist det ble gjort en investering av nevneverdig størrelse var da vi byttet regnskapssystem på 2000-tallet. Og hvorfor reparere noe som fungerer?”

  4. Lederne i din bransje har lav teknisk kompetanse og kunnskap, vegrer seg derfor for å bevege seg fra det trygge og bevege seg ut i nytt farvann. Selv om resultatet av å ta i bruk digitale løsninger har et stort potensiale tenker lederne primært på den tekniske og økonomiske risikoen, og er i liten grad interessert i å høre om, eller sette seg inn i noe nytt. Frykten for merarbeid, å oppleve implementering som tungvindt og treg, samt å lære seg og sine medarbeidere å bruke teknologien blir en ugjennomtrengelig barriere.

  5. Din bedrift lekker kunder til den nye aktøren som var en vits for 3 år siden – og istedenfor å omfavne muligheten og holdningene som er endret hos kundene, angriper dine kolleger teknologien og ergrer deg over denne aktøren som feier gatene med sin tjeneste.

Ledere som stikker hodet i sanden og håper utfordrere vil forsvinne bør være en varsellampe for alle kommersielle aktører der ute. Uansett bransje.