Hvorfor kjøper ikke flere forsikring på nett?

For mange handler forsikring om trygghet. Man har behov for å være trygg på at forsikringen man velger vil gi tilstrekkelig dekning og erstatning hvis uhellet skulle skje.

Bilforsikring

For de fleste er det et ønske å ha en fysisk person involvert i prosessen ved valg av forsikring. En person som kan forklare og utdype vilkår og dekning. «Hvordan sammenligner jeg denne forsikringen med andre tilsvarende forsikringer?» – men hvorfor er det slik?

Slik vi har skrevet om i Digitalisering av forsikringsbransjen har det vært en spennende utvikling av digitale verktøy og hvordan ulike organisasjoner bruker disse. Mange ser fordelene ved å ta i bruk løsninger som forenkler hverdagen – samtidig som den gjør opplevelsen til kundene bedre.

Det er vanskelig for en maskin å gi samme trygghet som et menneske. En person kan naturlig respondere på emosjonelle signaler og komme med troverdig betryggende ord som en digital og automatisert løsning ikke klarer på samme måte.

Fremtreden av kunstig intelligens og chatboter er noe som kan være med å bryte barrieren og opplevelsen av trygghet som man trenger for å ta et godt valg.

For forsikringsselskapene er det viktig at kundene får riktig forsikring tilpasset deres behov. Det hjelper lite for forsikringstager å ha den rimeligste forsikringen på markedet, hvis den ikke dekker det riktige behovet.

– Billigst er ikke alltid best. Derfor vil en jungel av vilkår og i en tungvint kundereise gjøre at kundene ubevisst ser seg blinde på kun pris.

Som en naturlig utvikling velger mange å sammenligne flere forsikringer på nett samtidig – noe som videre fører til at færre av de besøkende på nettsiden faktisk kjøper forsikring der og da.

«Etter at alt pris- og vilkårssamarbeid i 1984 ble forbudt i Norge, ble konkurransen selskapene imellom skjerpet. Det har ført til stor variasjon i tilbudet av forsikringstyper, priser og vilkår, også for forbrukerforsikringer som hus- og hjemforsikring, motorvognforsikring og livsforsikring.»  https://snl.no/forsikring

Forsikringsselskapene hadde nok gjort lurt i å se etter måter som gir «windowshoppere» den tryggheten de trenger for å velge riktig forsikring. At de ikke går seg vill i jungelen av ulike vilkår og usikkerhet – men rett og slett blir trygg nok til å ta valget og bestille på nett.