Er det norske næringslivet en digital snegle?

Den digitale utviklingen i det norske
næringslivet har vært enorm de siste par årene.
Fremmedordet digitalisering er blitt allmenn akseptert, oppbrukt og resirkulert

Flere bransjer har vært gjennom, og står ovenfor, en rekke utfordringer som følge av digitalisering. forbrukerne har nye forventninger til hvordan en kjøpsprosess og samhandling skal foregå. Mange næringer har klart denne overgangen utmerket og tatt i bruk nye digitale verktøy, mens andre henger etter.

På denne siden vil du finne en samling skråblikk og refleksjoner rundt et utvalg næringer som er aktuelle. 

Har du innspill eller ønsker å komme med synspunkter fra din bransje er du velkommen til å dele dem nederst på siden. 

HVOR LANGT HAR VI EGENTLIG KOMMET?

Ordet digitalisering beskriver eller definerer en prosess – hvor det gamle blir til det nye. Hvor bankfilialene utvider seg fra et hvelv under bakken til skyen* over høyhusene

*Konkret en serverpark i Irland eller tilsvarende, men det er en historie til en senere anledning 

Regjeringen har vært på ballen og nylig etablert en egen ministerpost for digitalisering. Det er liten tvil om at ting rundt oss stadig blir mer digitalt. Når man introduserer et nytt konsept eller begrep har ordet i seg selv en nyhetsverdi som kan sette seg i flere år – før det går over i noe man tar for gitt og ikke har behov for å spesifisere. 

Ordet digitalisering synes å være i slutten av en slik syklus. Man tar for gitt at banken skal være på nett, man tar for gitt at man kan dele en restaurantregning fra mobilen – og man begynner kanskje å ta for gitt at om du er i en fysisk butikk og titter på et produkt, så er det tilgjengelig på nett også.

Til og med flere av de eldre konservative sveitsiske klokkemerkene har startet å utvikle netthandelsplattformer. Kjente merker som Cartier, Omega, Roger Dubuis,  Jaeger-Lecoultre har omfavnet den nye kundereisen og tilbyr flere av sine kolleksjoner på nett.

– Klokkemerker som Cartier, Omega, Roger Dubuis,  Jaeger-Lecoultre har omfavnet den nye kundereisen og tilbyr flere av sine kolleksjoner på nett.

E-handel på mobil

Det er flere utfordringer knyttet til at alt skal kobles digitalt og samhandle knirkefritt med det analoge.

Bedrifter kan oppleve økt trykk av henvendelser til andre tider enn man tradisjonelt er vant til.

Logisk nok vil kundetrafikk og henvendelser spre seg mer utover dagen ettersom man velger å holde butikken åpen lenger.

Mens man i en fysisk butikk vil sørge for at bemanningen øker i takt med utviding av åpningstidene – er det ikke sikkert at alle er like bevisste på samme overgangen i den digitale verden.

Det handler ikke om hva  produktet ditt er eller hvordan tjenesten din ser ut – men hvordan den løser problemet til brukeren

Mange vil nok ha god nytte av å øke sin kjennskap rundt hvilke muligheter som finnes der ute og hvordan man kan forbedre kjøpsopplevelsen og kundereisen.

BIL

I bilbransjen spriker den digitale utviklingen enormt fra merke til merke. Fra de beste i klassen der man kan spesifisere, utstyre og designe sin egen bil og faktisk gjennomføre hele bestillingsløpet, til kun produktinformasjon og prislister på nett: Takk og velkommen til vår butikk og våre selgere.

Det er mange ulike årsaker til at folk kjøper en spesifikk bilmodell. Noen er opptatt av det funksjonelle – og primært ønsker et transportmiddel som kan frakte familien fra A til B til lavest mulig pris. Andre er opptatt av merke, design og status, og vil ta beslutning basert på eksisterende preferanser og erfaring med tidligere modeller.

– Felles for de fleste BILKJØP er at de starter med en prøvekjøring! Enten man kjøper ny eller BRUKT vil man jo prøve bilen før man investerer en årslønn eller mer i NY farkost.

Tesla er blant aktørene som har ligget langt framme digitalt og i fjor så vi at Møllergruppen både på salg og bilutleie satset stort digitalt.

Les mer: Tesla selger biler på nett – hva gjør du?

Ser vi bilbransjen i videre forstand har digitale bildelingstjenester skutt fart. Både Bilkollektivet, GoMore og Nabobil er eksempler på aktører som har satset bra i et marked med sterk vekst.

Nylig har vi også sett smarte og interessante kombinasjonsløsninger mellom bil og ny bolig. Der man får tilgang til bil fra boligen uten å eie. Amerikanske Zipcar gikk inn i det norske markedet for Obos-medlemmer i november i fjor med akkurat dette

Og det blir enda bedre og grønnere fremover! Den digitale el-bildelingstjenesten Hayk ble lansert for bare noen uker siden. 

Hayk er i prosess med flere store eiendomsutviklere der man kobler nye boliger til bildelingstjenester direkte. Smart, enkelt, grønt og økonomisk.

At bilbransjen er i sterk endring og at digitaliseringen bidrar til en vridning i retning av å leie eller ha tilgang til bil fremfor å eie er en interessant tendens.

Dette ser vi også i analyser fra andre deler av den digitale verden, der tilgang til produkter og tjenester foretrekkes fremfor å fysisk eie selv.

Les mer

EIENDOMSMEGLING

Den digitale utviklingen, GDPR og andre strukturelle endringer i eiendomsmeglerbransjen vil endre forutsetningene for meglernes suksess i fremtiden.

I de fleste yrker vil lang erfaring være en fordel, men med hjelp av smarte digitale løsninger for time management, prospekting, leads- og kundeoppfølging kan en ung og oppegående megler raskt ta igjen de mer drevne meglerveteranene.

Med en rask digital utvikling blir kundenes lojalitet vanskeligere å oppnå. Det blir vanskeligere å basere seg på tidligere relasjoner når nye tilbud og muligheter øker i den digitale verden.

Tilgangen til megleroppdrag fra eget nettverk går nedover og er en økende tendens i det norske eiendomsmeglermarkedet. I tillegg har den digitale utviklingen gitt flere disruptive utfordrere både innen eiendom og andre etablerte bransjer. 

Über i taxinæringen, Airbnb innen hotell og utleie, og Propr i eiendomsmeglerbransjen er eksempler på såkalte disruptive digitale utfordrere.

Les mer: Nå er kundereisen for boligkjøpere enda viktigere enn før!

De ulike bransjene møter utfordrerne på ulikt vis. I taxinæringen fikk man (foreløpig) stoppet Über Pop juridisk i forhold til blant annet kjøreløyve. I tillegg har taxinæringen og selskapene tatt smarte grep, utviklet apper og digitale løsninger som har gjort dem mer konkurransedyktig på pris og tilgjengelighet.

Hvilke digitale grep har eiendomsmeglerbransjen tatt? Graden av digitalisering og evnen til å ta i bruk ny teknologi innen eiendom varierer, men at kjedene og meglerne som forstår kundenes behov og samtidig er gode på digitale verktøy kommer til å bli vinnerne er det liten tvil om.

FORSIKRING

En nødvendig onde - eller et abonnement som gir deg trygghet og ro?

I Norge i dag finnes det forsikringer som dekker alle mulige formål. Noen ytterst få er påbudt ved lov – mens en rekke andre er sterkt anbefalt.

I hvilken grad man klarer å sammenligne de ulike forsikringstilbyderne på samme grunnlag varierer. Bilforsikring er trolig den type med enklest sammenligningsgrunnlag – hvor man er pålagt å ha ansvarsforsikring, og kan velge å ha kasko eller del-kasko i tillegg som er gradert etter hvor stort omfang forsikringen dekker.

Beveger man seg mot innbo-, reise- og helseforsikring kan man møte en annen type materie. Man går fra å sammenligne epler med epler som bilforsikringer til å sammenligne epler, appelsiner og bananer – en hel fruktkurv. Kriteriet mange legger til grunn er naturlig nok pris. Hva vil denne forsikringen koste i måneden eller i året.

 Utfordringen mange opplever er hvordan vilkårene er formulert og satt opp.  Hvor godt er det egentlig formidlet hva forsikringen dekker?

– Slik mange velger forsikring i dag foregår det gjerne gjennom en rådgiver 

Det handler om å gi kunden trygghet til å ta valget. Hvordan kan de ulike forsikringsaktørene tilrettelegge for at potensielle kunder er trygge på at dette er riktig forsikring for dem?

Les mer: Hvorfor kjøper ikke flere forsikring på nett?

Slik utviklingen er i dag med stadig nye tjenester og løsninger er det en åpen verden og en enorm verktøykasse forsikringselskapene har tilgjengelig. Noen selskaper er fremoverlent og utforsker hva som finnes der ute – mens andre hadde nok hatt nytte av å sette seg bedre inn i dette.

lære mer om hvordan de kan få flere til å velge riktig forsikring

skjemavelde forsikring

I vår uformelle internundersøkelse ser vi at skjemavelde ofte er en stor barriere når man skal ta beslutning på hvilke type forsikring man velger. 

Forsikringsselskaper med lange og plundrete skjemaer, før man kommer til siden for å kunne sammenlikne mot konkurrentene og så signere forsikringen, skaper unødvendige barrierer og hindre for seg selv. 

De mest fremoverlente forsikringsselskapene har tilrettelagt for gründere og oppstartsbedrifter som huses under samme tak. I Norge finner vi eksempler på at større forsikringsselskaper med ledig husrom og kontorfasiliteter bruker nye innovative ressurser som en pådriver for å skape innovasjon og forsterke utvalget forsikringsløsninger til sine kunder. 

En utfordring for flere av de store aktørene er gjerne at kjerneforsikringssystemet er så altomfattende å måtte endre – slik at man som oftest lar dette være. Det er derfor ofte noe vegring ved innkjøp  av eksterne verktøy eller leverandører som frykter å måtte rokkere og forplundre det eksisterende systemet. 

Ved valg av tilleggsverktøy eller tredjepartsleverandører er det derfor viktig for forsikringsselskapene å velge samarbeidspartnere som kan tilby digitale verktøy som sømløst kan integreres med eksisterende system og minimalt med ressurser fra egen IT-avdeling. 

"Dont fall in love with your product - focus on the problem to be solved"

Har du innspill eller ønsker å komme med synspunkter fra din bransje – del det gjerne med oss!: