Vi på Recheckit arbetar med flera partners för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi har partners som kompletterar våra lösningar samt partners som använder vår teknologi.

VI söker kontinuerligt nya samarbetspartners som delar en gemensam vision att hjälpa kunder till ökad försäljning genom ökad konvertering och kundvärde. Vår flexibla och proprietära programvara öppnar upp för många olika partnermöjligheter.

Vår teknologi är innovativ, väldokumenterad och har låg tröskel för att komma igång. Vi arbetar med tekniska konverteringslösningar och vill gärna komma i kontakt med experter från den mer teoretiska delen av konverteringsoptimering. 

Om du arbetar med digitala kunder och är intresserad av konvertering - kontakta oss idag!